Chwilio am llety myfyrwyr?

Dewch atom am help.

Mae nifer o eiddo i'w osod. Yn ardal Bangor a Bangor Uchaf.
Mae ein swyddfa ym Mangor Uchaf mewn man cyfleus.

Amdanom

Mae rhan fwyaf o’n heiddo ym Mangor Uchaf ― sy’n hwylus i ran fwyaf o fyfyrwyr.

Mi ydym wedi bod wrthi’n gosod tai i ddarparu llety myfyrwyr ers dros 30 mlynedd.

Dewch i'n gweld

Eisiau gofyn rhywbeth?

Ffôn: 01248 371 130. Ffôn symudol: 07836 681 366.
Ebost: bangor@llecyf.com. Mae’r swyddfa agored o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm.

Rent

Y rhent yw £85 yr wythnos. Does yna ddim ernes.

Mae hyn yn cynnwys treth dŵr, trydan, nwy a rhyngrwyd (Does dim gofyn i fyfyrwyr llawn amser dalu treth cyngor).

Mae cytundebau tenantiaeth am flwyddyn.

Mae rhenti wythnosol yn dechrau ar £85 yr wythnos (£ 340 y mis) o 1 Medi.

Wedi'i dalu mewn 3 rhandaliad am 17, 15 ac 11 wythnos.

Medi – Ionawr.

Ionawr – Ebrill.

Ebrill – Gorffennaf.

Dechrau arni

A phe bai gennych broblemau talu yn y drefn uchod, yna gallwn drafod gyda chi beth fyddai orau fel bo’r galw.

TALIAD MEDI 1:

£85 x 17 wythnos = £1,445

TALIAD IONAWR 1:

£85 x 15 wythnos = £1,275

TALIAD EBRILL 1:

£85 x 11 wythnos = £935

 

Cytundeb tenantiaeth

Does yna ddim ernes.

Ond codir (ychydig o dan) hanner rhent am y cyfnod Gorffennaf 1 i Fedi 1 ( 9 wythnos) sef £350 (£39 yr wythnos).
Disgwylir i’r swm hwn gael ei dalu wrth arwyddo cytundeb.